Lengde på video: 2:37 min
Materialer: Strie, Gips, Menneskehår

(Videodokumentasjon av installasjon bestående av video og skulptur)