Performance, Hildelund Konstfestival 2019 Perception of Language.

Tekst fra katalogen: Med performancen Vest utforsker Bruland de mer ubemerkede elementene som er tilstede rundt og mellom selve ordene i et dynamisk språk. Arbeidet tar utgangspunkt i en tidligere selvopplevd situasjon; det å være tilskuer på en reading på et uforståelig språk, og det som skjer når man må være i situasjonen i noe lengre tid. Fokuset flytter seg fra det man ikke forstår til de elementene man kan finne mening i, som intonasjon, pauser og mimikk. Vest ble fremført på München Kunstverein i 2017. Da på norsk talespråk. Under Hildelund Konstfestival 2019 blir performancen framført på norsk tegnspråk, for å på samme måte utfordre publikum til å lete etter meningsgivende elementer ved et ukjent språk.