Foto: Øystein Thorvaldsen

Tegnetriennalen 2023

All that Lies Between

 t.v. "JA/NEI"  t.h. "Totemtale (Totem Tale)"                                                            Foto: Øystein Thorvaldsen

Utdrag av utstillingstekst: All that lies between. Alt som ligger mellom det tegnede og det skrevne. Historiene som ikke skal skrives ned, men som finner sin rette form gjennom tegningen. Mellomrommene, de hvite flekkene på vårt språklige kart, som finner sted mellom ordene. Tegningene som unndrar seg ordene, og ordene som fyller tegningene med nytt innhold. Tretten kunstnere stiller ut i Tegnerforbundets galleri med arbeider som beveger seg i dette landskapet – mellom tegningen og teksten, streken og ordet, papirets materialitet og talen som er immateriell. Kurator for utstillingen i Tegnerforbundet er Ottar Karlsen.


Christina Bruland undersøker et språk som ikke er tilgjengelig for mange av oss. Som kunstner og tegnspråktolk bruker Bruland norsk tegnspråk som kunstnerisk materiale. I grafikk og leire fanger Bruland dette flyktige språket mellom immaterielle tegn og tegninger og konkret mening, og viser veien til et tredje språk: kunsten som kommunikasjonsform.


 

                                                    Foto: Øystein Thorvaldsen